A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch Tuần lễ học tập suốt đời

 PHÒNG GD& ĐT VẠN NINH

TRƯỜNG TH VẠN LƯƠNG 2

 

Số:293/KH –VL2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

             Vạn Lương, ngày 29 tháng 9 năm 2021

 

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

 “TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI 2021

 
  

 

         Thực hiện Công văn số 1106/PGDĐT-GDTX ngày 20/9/2021 triển khai thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021”của Phòng GD&ĐT huyện Vạn Ninh.

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, Trường tiểu họcVạn Lương 2 xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021” như sau:

1.Mục đích

- Tổ chức Tuần lễ nhằm nâng cao nhận thức của CBGV – HS về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân; huy động được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong bối cảnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.trong việc triển khai các hoạt động của Tuần lễ.

- Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 được tổ chức với hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19; gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”.

-  Các hoạt động của Tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nhằm thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng xã hội; qua đó khuyến khích CBGV – HS chủ động học tập thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.

2.Yêu cầu

 - Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là hoạt động thường niên, có tác dụng lan tỏa tích cực trong xã hội, cần tuyên truyền sâu rộng và huy động sự hưởng ứng tham gia của cán bộ giáo viên nhân viên nhằm mở nhiều lớp học chuyên đề, lớp học trực tuyến.

- Tổ chức các hoạt động của Tuần lễ đảm bảo thiết thực, hiệu quả đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

- Treo băng rôn tuyên truyền tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề: “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho mọi người trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

3. Thời gian tổ chức

- Tuần lễ học tập suốt đời từ ngày 01/10 đến ngày 07/10/2021.

- Lễ Khai mạc Tuần lễ tổ chức vào Thứ Sáu, ngày 01 tháng 10 năm 2021

4. Đối tượng:

- CBGV, NV, HS trong toàn trường.

5. Các hoạt động trong tuần lễ

 + Thông tin tuyên truyền trên Website của nhà trường, bản tin,  trong các buổi họp hội đồng sư phạm qua hệ thống trực tuyến, nhóm Facebook, Zalo, … về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc học tập suốt đời xây dựng xã hội học tập, triên khai xây dựng mô hình học tập, chủ đề các hoạt động của tuần lễ.

+ Khuyến khích CBGV, NV và học sinh đọc sách, tra cứu, khai thác tài nguyên trên mạng Internet phục vụ cho việc học tập, tìm hiểu...

+ Tổ chức tập huấn Chuyên đề: “ Triển khai sử dụng phần mềm dạy hoc trực tuyến”(Zoom, Google Meet, K12Online) cho toàn thể giáo viên trong nhà trường.

+Khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia các cộng đồng/câu lạc bộ đọc sách online.

6. Tổ chức thực hiện

 6.1. Ban giám hiệu Nhà trường

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cá nhân và các bộ phận triển khai thực hiện.

- Báo cáo về phòng GD&ĐT đúng theo công văn số 1106/PGDĐT-GDTX ngày 20 tháng 9 năm 2021 về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021.

          6.2. Giáo viên chủ nhiệm

 - Phát động phong trào thi đua học tập trong lớp, triển khai các mô hình học sinh giúp nhau trong học tập như : Đôi bạn cùng tiến, tham gia đọc sách …qua nhóm Facebook, Zalo, … đến học sinh của lớp mình.

- Tăng cường giáo dục kĩ năng đọc sách hàng ngày cho học sinh.

6.3. Các tổ chức đoàn thể

 - Triển khai tuyên truyền rộng rãi trong công đoàn viên toàn trường, đảm bảo các điều kiện phòng choongd dịch Covid-19.

- Giao bộ phận công nghệ thông tin của trường kết hợp với chuyên môn nhà trường trong việc tổ chức “ Triển khai sử dụng phần mềm dạy hoc trực tuyến” và chịu trách nhiệm viết bài đưa tin.

Trên đây là kế hoạch triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021của Trường tiểu học Vạn Lương 2./.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- BGH;

- GV;

- Lưu VT, Ytế. Hoàng Bích Ngọc


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan